Σίγουρα κάθε business διαφέρει αλλά πλέον έχω τη βάση να θέσω τους σωστούς στόχους στο business μου και να κάνω τις απαραίτητες ενέργειες για να τους πετύχω.